Size bir telefon kadar yakınız
+90 553 792 40 02
Dil Seçin
trende

TURKREACH/ KKDIK DANIŞMANLIĞI

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI (KKDİK) DANIŞMANLIĞI

 

KKDİK` in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (ATLAS TMGD Uzmanları) aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

 1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi
 2. Fizikokimyasal Zararlılık
 3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi
 4. PBT ve vPvB Değerlendirmesi
 5. Maruz Kalma Değerlendirmesi
 6. Risk Karakterizasyonu

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu Atlas TMGD Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koyacak bir strateji geliştirmek gerekmektedir.

KKDİK kapsamında, 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması zorunlu olacaktır.

Türkiye‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, TURK REACH / KKDIK  kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla uzmanlarımız tarafından yapılmalıdır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri tarafından kapsamlı rapor İngilizce olarak kabul edilecektir.

Bu aşamada kayda tabi olan maddelerin belirlenmesi, muaf maddelerin belirlenmesi, kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin belirlenmesi, kısıtlı kullanıma tabi olan maddelerin belirlenmesi ve yasaklı maddelerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu maksatla;

 1. Üretilen ve İthal edilen maddelerin tespiti,
 2. TURK REACH / KKDIK kapsamı dışındaki maddelerin tespiti,
 3. TURK REACH / KKDIK Muaf kapsamdaki maddelerin tespiti,
 4. TURK REACH / KKDIK kapsamında maddelerin tespiti,
 5. TURK REACH / KKDIK Ek 17 Kısıtlamaya tabi maddelerin tespiti,
 6. KKDİK EK 14 İzne tabi maddelerin tespiti,
 7. Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
 8. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / GGBF)
 9. Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti,
 10. Tek Temsilcilik Hizmeti,

Hizmetleri, varsa konsorsiyum yönetimi ve hazırlanmış strateji çerçevesinde ATLAS TMGD bünyesinde bulunan  Kimyasal Değerlendirme Uzmanları  tarafından hazırlanıp tamamlanacak ve TURK REACH / KKDIK sistemine kaydedilecektir.